Handelsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af overnatninger, biletter samt tilkøb af div. merchandise på https://europavolkswandertage.com/

Fortrydelsesretten gælder kun for private forbrugere, der handler via https://europavolkswandertage.com/. Erhvervsdrivende har ikke fortrydelsesret.

 

https://europavolkswandertage.com/ ejes og drives af MMN Consult CVR-nr. 37605964 adresse Rundingsholms Alle 47, 4300 Holbæk, tlf.+45 71 17 99 90 og e-mailadresse ms@mmnevent.dk

Aftalens varighed

Alle køb er engangsydelser, og der vil ikke blive afregnet yderligere efter checkout.

Betaling og levering

Vi modtager betaling med Fx Dankort, Visa, MasterCard, Vi opkræver ikke gebyr for at modtage betalinger.

Beløbet trækkes først, når købet er endelig godkendt af hotel eller billetudbyder. Vi bekræfter så vidt muligt, bookinger inden for 14 dage.

 

Priserne er angivet i Euro inkl moms og afgifter.

 

Fortrydelsesret

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du indgik aftalen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Du fortryder ved at give os besked om, at du fortryder. Du kan fx sende et brev, eller en e-mail, hvor du oplyser, at du fortryder til MMN Consult CVR-nr. 37605964 adresse Rundingsholms Alle 47, 4300 Holbæk, tlf.+45 71 17 99 90 og e-mailadresse ms@mmnevent.dk

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Når du fortryder, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder eventuelle leveringsomkostninger, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke til, at levering af ydelsen er påbegyndt inden udløbet af fortrydelsesfristen, jf. det oven for anførte. 

Vi tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Oplysning om klagemuligheder


En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse ms@mmnevent.dk

 

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

– Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mail-adresse af den erhvervsdrivende selv]:

– Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

– Bestilt den (*)/modtaget den (*)

– Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

– Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

– Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

– Dato

(*) Det ikke relevante udstreges